Naučíš se


Dotazovací jazyk SQL
 • Princip fungování relačních databází, pojmy primární a cizí klíč
 • Vazby mezi tabulkami
 • Výběr a filtrování dat – SELECT, SELECT DISTINCT, WHERE
 • Vkládání, editace a odstranění dat – INSERT INTO, UPDATE, DELETE
 • Operátory – aritmetické a srovnávací, AND, OR, NOT, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, IN, BETWEEN
 • Spojování tabulek – JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN
 • Vnořené dotazy
 • Řazení dat – ORDER BY, DESC, ASC
 • Agregační a jiné funkce a seskupování dat – MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM, SYSDATE, GROUP BY
Oracle Database
 • Instalace nástroje Oracle database
 • Přihlášení do databáze s pomocí aplikace SQL*Plus
 • Nahlížení do databáze a manipulace s daty s pomocí aplikace SQL Developer
 • Práce s Oracle Live SQL - cloudovou službou přístupnou přes prohlížeč, která poskytuje přístup k instanci databáze Oracle 19cPopis školení

Znalost SQL patří do skill setu dobrého testera i vývojáře. V tomto kurzu si osvojíte základy SQL syntaxe. Na jednoduché cvičné databázi si vyzkoušíte práci s databází v nástroji SQL Developer. Tato znalost je pak lehce přenositelná do jakéhokoliv jiného relačního databázového systému.

Kurz má 20 lekcí, v každé lekci je krátké výukové video následované kvízem a jeho podrobným řešením. Nečekají tě dlouhé nezáživné bloky textu. Všechna videa dohromady mají stopáž jen něco málo přes hodinu. Je to tak záměrně. Účastník kurzu se učí hlavně prostřednictvím interaktivních kvízů, získává okamžitou praxi a prochází jednotlivými tématy velmi rychle.

 

Kurz je určen všem testerům a developerům, kteří pořebují SQL ke své práci.Proč Oracle Database?

Pro svůj výkon, škálovatelnost, spolehlivost a zabezpečení je Oracle database nejrozšířenější databázovou platformou v podnikovém prostředí u nás i ve světě a jako tester se s ní setkáš na projektech nejčastěji.

Znalost právě Oracle Database je žádanou dovedností a proto jsme ji upřednostnili před jinými relačními databázemi jako jsou MySQL. PostgreSQL, a dalšími.V jakém smyslu je školení zaměřeno na testery?

Tester potřebuje především číst z databáze, případně vytvářet či upravovat tabulky. Jeho úkolem nebývá databáze vytvářet, mazat a zálohovat či jiné složitejší databázové operace, které patří raději k zodpovědnostem správce databáze. Obsah školení toto zohledňuje.

SQL pro testery


V případě, že chcete zaplatit bankovním převodem nám napište na [email protected].


POZOR: Zprocesování platby bankovním převodem může trvat až několik dní.